Menu

Nemovitost jako investice

Často můžeme sledovat, jak je trh přeplněný právě nemovitosti. Jejich ceny jsou tak uměle šroubovány nahoru. Právě lidmi, kteří na nich chtějí zbohatnout. Téměř každý ví, že movité věci a umělecká díla časem neztrácejí na hodnotě, ale právě nabývají. To nám tak může vytvořit vedlejší druh příjmu, který naši investici ještě navyšuje.
To však může představovat problém pro rodiny s dětmi, které se snaží zajistit si stabilní bydlení po dlouhou dobu za příznivou cenu. A právě zvýšená poptávka po domech a bytech nejen v lukrativních oblastech způsobují problémy. Lidé si tak nemůžou dovolit postavit si dům za vlastní nebo koupit byt pouze za svoje peníze. Musí se tak obracet na nejrůznější instituce, které právě tyto prostředky poskytují.
brambora a peníze
Lidem se však k tomuto kroku nechce příliš přistupovat, jelikož vzít si cizí peníze znamená půjčit si je, což znamená určité riziko, že nebudeme schopni peníze splácet a dostaneme se tak do dluhové pasti, kdy se náš sen na vlastní dům velice rychle rozplyne. Při volbě půjčky bychom měli být velice opatrní, jelikož se jedná o hru na velice tenkém ledě. Stačí malá nepozornost, přehlédnutí určitého ustanovení a vidíme, že jsme v dluzích.
Nejprve je zásadní vymezit si od koho si peníze můžeme půjčit:
·         Banky
·         Nebankovní společnosti
Jak vidíme můžeme si půjčit zejména u dvou základních institucí. Tou první a důvěryhodnější je samozřejmě banka, která je určitou stálicí na trhu, má jistou tradici a je zárukou kvality, jelikož svou značku buduje několik desetiletí. Ta je vybudována na důvěře.
dlaň s klíčemi
Banka se vás sice nebude snažit oškubat, ale také bude zapotřebí dodržovat určitá pravidla, která bance zaručí, že o své peníze nepřijde. Jde zejména o:
·         Zástava nemovitosti, ručitel
·         Výpis z registru dlužníků
·         Doložení potvrzení o stabilním příjmu
Všechna tyto pravidla bance zaručují, že jsme důvěryhodný klient, který nebude mít se splácením problémy a v případě prodlevy mu bude zabaven zastavený majetek.