Menu

Cestování s rodinou


Cestování je pro každého ÄlovÄ›ka opravdu velice důležité. Není to důležité v tomhle smyslu, že aby se cestovat muselo, ale ÄlovÄ›k pÅ™i cestování a nebo pÅ™i nÄ›jaké dovolené si pořádnÄ› odpoÄine. A myslím si, že každý ÄlovÄ›k potÅ™ebuje pořádný odpoÄinek. Protože kdyby ÄlovÄ›k jenom stále pracoval a nemohl by si užít duÅ¡evní hygienu a nebo si odpoÄinout, tak by to potom byla opravdu veliká Å¡koda. Já si myslím, že každý ÄlovÄ›k by mÄ›l mít nárok na dovolenou, jenomže mě se tÅ™eba kolikrát stalo, že v zamÄ›stnání jsem si domluvila dovolenou a potom to náš šéf odÅ™ekl. Prý mu odpadli dva lidé. Prý mÄ›li nehodu a nemohli pÅ™ijít do práce.

KoneÄnÄ› jsem mohla cestovat.

Já sice chápu, že tohle je takový neÄekaný výpadek a vždycky mÄ› to mrzelo, ale co jsem mÄ›la dÄ›lat já, když jsem mÄ›la už zaplacenou dovolenou? MÄ›la jsem tam být týden a se šéfem jsem to mÄ›la domluvené mÄ›síc a půl dopÅ™edu, takže mÄ› to opravdu hodnÄ› naÅ¡tvalo. A víte, co jsem udÄ›lala? SamozÅ™ejmÄ›, že jsem do práce neÅ¡la. JednoduÅ¡e jsem odletÄ›la, protože šéf mi tohle Å™ekl asi dva dny pÅ™edem, takže samozÅ™ejmÄ›, že mi tohle opravdu moc vadilo a nechtÄ›la jsem takhle niÄit dovolenou mÄ› a mé rodinÄ›. AÅ¥ si tam šéf sežene nÄ›koho jiného. Já prostÄ› je cestování mám ráda.

Letadlem se ale bojím létat.

A když jsem to už mÄ›la se šéfem domluvené dopÅ™edu a cestování jsem mÄ›la zaplacené také, tak proÄ bych tohle najednou odříkávala? Anebo proÄ bych najednou nejela? Opravdu tohle by nebyl můj styl a chtÄ›la jsem jet. Navíc také jsem tam mÄ›la potkat svou kamarádku ze základní Å¡koly, takže tohle byla další vÄ›c a další důvod, proÄ jsem cestování vůbec neodložila. A já si myslím, že bych nebyla jediná, kdo by neodložil cestování. VždyÅ¥ je to moje vÄ›c. MÄ›la jsem to zaplacené a také domluvené, tak proÄ bych na cestování nejela? Navíc jsem stejnÄ› už potÅ™ebovala nÄ›jaký odpoÄinek a duÅ¡evní hygienu. A tohle je podle mého názoru také důležité.