Menu

Topíme dřevem, skladování

V ideálním případě má dosahovat dřevo, které jde do krbu vlhkosti kolem 30%. Takové dřevo nečmoudí, nezanáší komín a v případě že máte krbová kamna opatřená okénkem, není nutné je tak často čistit. U topení v kotli nároky na suché dřevo nejsou až tak veliké, nic méně i zde platí, že čím sušší, tím lepší.
Aby dřevo vyschlo na požadovanou úroveň, je nutné jej nechat ležet alespoň dva, nejlépe však tři roky. Rychlé sušení v sušičkách není zdaleka tak účinné jako sušení přirozenou cestou. Proto předpokládejme, že si zásobu budete zařizovat sami.
srdce z polínek
Při spotřebě 20 kubíků za rok je teda udržovat zásobu na 60 kubíkách. A to je panečku pořádná hromada dříví. A bohužel hromada je jen takový obrat. Dřevo nelze mít nasypané volně na hromadě a postupně jej odebírat. Dřevo musí mít neustálý přísun čerstvého vzduchu, který urychluje jeho vysýchání. Z toho vyplývá, že nejlíp je dřevu ve volném prostoru. V místech kde proudění vzduchu obtéká uskladněné dřevo ze všech stran.
Pokud nám dovezou dřevo nakrácené na míru takovou, že jej můžeme bez dalších úprav ihned vkládat do kotle či krbu, musíme jej naskládat do pravidelné hranice. Výška této hranice není ničím daná, jde jen o to, do jaké výšky ji chceme vyskládat tak, aby byla bezpečná i po statické stránce. Mějme na vědomí, že tato hranice bude stát na stejném místě skoro tři roky. Za tu dobu se nesmí sesout a to ani v případě, že by do ní někdo vrazil, nebo se o ni opřel. Mohlo by dojít ke zranění.
hořící dřevo
Hranici zakládáme na vhodné podložce. Nejnižší vrstva dřeva nesmí ležet jen tak na zemi. Natahovala by z ní vlhkost a předávala by ji do vyšších řad. Podložka také musí při deštích propouštět srážkovou vodu. Ideální jsou proto nějaké tyče či slabé kmínky mladých, náletových stromků.
Hranici pečlivě ukládáme. Do šířky tak na metr, metr a půl. Do délky ji ženeme dle potřeby. Je však vhodné stavět hraniček vícero. Některé na měkké, druhé na tvrdé dřevo. Hotové hranice pečlivě zakryjeme. Pokud je nestavíme pod nějakou stříškou, použijeme na zakrytí silnou fólii, která odolá povětrnostním podmínkám. Zatížíme ji.
Suché dřevo nám uspoří velkou spoustu lapálií, s problematickým zatápěním, čištěním spalinových cest a konec konců i peněz. Suché dřevo se kvalitně zplyňuje, hoří pomalu a vytrvale. Oheň sálá největším teplem.