Menu

Důchodci si zřejmě opět mírně přilepší

Novela zákona, jejímž cílem je pomoci důchodcům v jejich finanční situaci, nyní čeká na schválení poslanecké sněmovny. Vláda, která je sice v demisi, avšak nepřestává pracovat, schválila návrh, díky kterému by měli mít důchodci svůj příjem vyšší o 540 Kč měsíčně. Senioři, starší 85 let by pak měli dostat ještě o tisíc korun měsíčně navíc. Státní pokladna by tím byla chudší o více než čtrnáct miliard ročně, nicméně ještě není nic jisté.
výpočet na kalkulačce
Proč tento krok?
Osoby pobírající starobní důchod patří v našich podmínkách dlouhodobě k části populace, která má nejnižší příjmy a tedy i životní úroveň. Většina z nich kromě starobního důchodu pobírá i další sociální dávky, aby pokryla výdaje spojené s obživou a zajištěním bydlení. Odchod na takzvaný zasloužený odpočinek se tak mění často v boj o přežití, nebo spíše vyžití. I když se zdá, že náklady na život starého člověka jsou nízké, opak je pravdou. Stáří s sebou přináší hlavně zdravotní problémy, tedy výdaje spojené s léčbou a léky. Každá koruna navíc se proto hodí, a tak většina důchodců určitě s radostí přivítá i případné zvýšení, byť o pouhých pět set korun.

Kdy může přijít změna?
V případě, že návrh zákona projde všemi instancemi, mělo by se důchodcům přilepšit od ledna 2019. Nadále pak bude také docházet k pravidelné valorizaci, která se k přilepšení o 540 Kč ještě připočte.
Nově se chystá také zvýšení základní výměry důchodu. V současné době se důchod skládá ze základní a procentní výměry. Procentní výměra je vypočtena z předchozího příjmu, ta základní je pevně daná a tvoří aktuálně devět procent průměrné mzdy. Od příštího roku by mělo i u ní dojít ke zvýšení, a to na deset procent.
stařenka s čajem
Zda všechny připravované změny projdou a důchodcům se skutečně přilepší, ukáže až čas. Je totiž spousta odpůrců, kteří s navrhovanými změnami nesouhlasí a tvrdí, že penze je dostatečná a existují jiné oblasti, kde by bylo na místě přidat ze státní kasy.