Menu

Správně provedená hrubá stavbaMnohdy majitele domu až pÅ™ekvapí, jakou rychlostí byla hrubá stavba postavena. Je to buÄto skvÄ›lá práce stavební firmy a nebo zanedbání důležitých detailů, která vám i vaší rodinÄ› budou pozdÄ›ji znepříjemňovat život. Hrubá stavba je oproti vnitÅ™ním pracím na novostavbÄ› pomÄ›rnÄ› rychle udÄ›laná. Ale to ovÅ¡em nemÄ›ní nic na tom, že musí být provedena peÄlivÄ›. Hrubá stavba je základ domu a urÄuje, jak moc pÅ™esné to bude uvnitÅ™. Pokud vám tedy ujede tady pÄ›t cm, támhle deset, nemůžete se tedy divit, že výsledné bydlení je tak trochu kÅ™ivé. A bohužel s tím už v mnoha případech jde máloco udÄ›lat. Hlídejte si, jak moc peÄlivÄ› je vaÅ¡e hrubá stavba stavÄ›na, uÅ¡etří vám to následné rozÄilování a pÅ™estavování.