Menu

Na co se zaměřit před podpisem úvěrové smlouvy nebankovní hypotéky

Výše úroku a RPSN

Všechny úvěry, a pochopitelně i ty hypoteční, ať už je uzavíráte v bance, nebo podepisujete smlouvu s nebankovní společností https://nebankovni-hypoteky-cz.cz/nebankovni-hypoteka/, jsou vyměřovány mimo jiné na základě úrokových sazeb. Jejich součástí jsou také tzv. RPSN. Tato zkratka znamená roční procentní sazbu nákladů. Je až s podivem, že podle statistických průzkumů více než 85 procent lidí v Česku vůbec neví, co RPSN obnáší.
vějíř z desetieurovek.jpg
Lidé si také často berou úvěr z toho důvodu, že v něm spatřují šanci získat něco navíc – obohatit se. Přitom bychom se na celou věc měli dívat z opačného směru: Úvěr je možnost získat nějaké zboží ihned, přitom musím mít jasno, že mám dostatek prostředků svůj finanční závazek postupně splácet – zaplatím sice ještě něco na úrocích společnosti, která mi to umožnila, ale tu věc mohu užívat již nyní.

Zesplatnění úvěru

Velmi nepříjemné slovo, které byste jistě neradi slyšeli, je to totiž tzv. poslední štace. Zesplatněním rozumíme závěrečné stádium pro dlužníka, který je v pozici mrtvého brouka, přitom ignoruje několik upomínek od věřitele, a (v mnoha případech z praxe) se domnívá, že se situace jaksi nějak vyřeší sama. Jestliže totiž úvěr řádně nesplácíte a neplatí na vás rozumná domluva, není z vaší strany zájem o spolupráci nepříjemnou situaci řešit, věřiteli může dojít veškerá trpělivost a uchýlí se k poslednímu kroku – k zesplatnění. Běžně to funguje tak, že seriózní věřitel nejprve posílá přibližně 2 – 3 měsíce upomínky a čeká na vaši reakci, tedy alespoň omluvu a snahu dostát svým závazkům. Poté již přichází na řadu stručné oznámení, že veškeré pohledávky byly zesplatněny, tzn. všechny úroky, úroky z prodlení, zbývající splátky. Pak už situaci řeší exekutor. Ten z moci úřední zabavuje majetek, a pokud je dluh příliš vysoký a dlužník ručí nemovitostí, ve hře je samozřejmě i tento objekt. Tedy v mnoha případech i doslova střecha nad hlavou.
svěrák a peněženka.jpg
Zní to sice drsně, ale lidé by si měli uvědomit, že každá půjčka se musí splácet, a že jde vždy o smluvní záležitost mezi věřitelem a dlužníkem, navíc ošetřenou po právní stránce. Úvěrová smlouva je totiž závazná a musí být v ní také zakotvena klausule zesplatnění, tedy jakým způsobem se řeší neschopnost klienta splácet, a opožděné splátky. Seriózní společnosti se snaží lidem vyjít vstříc a většinou se jedná o rozumnou domluvu, kde si lidé uvědomují prospěch z obou stran. Mějte se však na pozoru před subjekty, které při opožděné splátce o jediný den zbývající úvěr nechají zesplatnit. Kladou si pak podmínku do 10 kalendářních dnů uhradit zbytek dlužné částky, a to častokrát včetně sankce, které se mohou vyšplhat až na třetinu zbývajícího dluhu. Z těchto důvodů se doporučuje úvěrové smlouvy vždy pečlivě číst, nejlépe s právníkem v zádech.