Menu

Střet se zvěří

Největší riziko střetu se zvěří je za snížené viditelnosti, při západu slunce a za svítání, kdy zvěř jde za potravou. Přibližuje se čím dál tím více lidským obydlím, výjimkou nejsou ani divočáci, požírající zbytky u popelnic na okraji sídliště.
kůň auto silnice
Nevyhýbejte se
Je lepší jet rovně a naplno brzdit, srazit zvěř čelně, než strhnout vůz do protisměru přímo proti nákladnímu vozu nebo v plné rychlosti narazit do stromu.
Máte-li přece jen pocit, že střetu lze ještě zabránit, je-li to možné, vyhýbejte se proti směru běhu zvířete. Bývá však velmi obtížné se ve zlomku vteřiny rozhodnout, zvláště když za snížené viditelnosti třeba ani nevíte, jak je silnice v daném místě široká a zda má zpevněný okraj.
Pro střet se zvěří platí obdobná pravidla jako pro jakoukoli jinou dopravní nehodu, je třeba řádně označit místo nehody, v případě potřeby prostřednictvím způsobilé osoby zajistit řízení provozu.
silnice zvěř les
Musíte zavolat policii
Po srážce vždy volejte policii, i když zvíře po srážce třeba uteklo. Policie podá informaci o zraněném nebo usmrceném zvířeti územně příslušnému mysliveckému spolku. Sražené a zraněné zvíře, aby se netrápilo, smí usmrtit jen myslivci. Kdybyste zvíře naložili a odvezli, bude to považováno za pytláctví. Vina není na vaší straně, žádnou pokutu tedy nedostanete. Protokol od policie bude podkladem pro vaši pojišťovnu k likvidaci škody.
Bude-li poškození vozu většího rozsahu, může vám policie zakázat další jízdu, abyste neohrožovali bezpečnost silničního provozu.
Odpovědnost za škodu
Je vhodné sjednat si krytí nehody se zvěří s pojišťovnou, protože za škodu způsobenou divokými zvířaty nikdo neodpovídá. Jinak je tomu u domácích zvířat, kdy je jejich vlastník nebo držitel povinen zabránit jejich pobíhání po pozemní komunikaci. Odpovědnost za škodu je pak na vlastníkovi nebo na osobě, které bylo zvíře svěřené.