Menu

Pomoc při dopravní nehodě

Mezi obavy každého řidiče patří dopravní nehoda. Ať ji způsobíme sami nebo vznikne zaviněním jiné osoby, vždy se jedná o záležitost velmi nepříjemnou. Každopádně bychom si měli umět v takové situaci poradit. Může se nám stát, že ač jsme přesvědčení, že přesně víme, jak při nehodě pomoci, v daný okamžik můžeme být vzniklou situací paralyzováni. V každém případě je tedy na místě zachovat klid. Měli bychom uklidnit nejen sebe, ale i raněné a ostatní účastníky nehody. Pokuste se uvažovat klidně. V prvé řadě zavolejte integrované složky záchranného systému. To znamená policii a rychlou záchrannou službu.auto lékárnička.jpg Při oznamování nehody nezapomeňte operátorovi uvést lokalitu, kde se nacházíte a podrobně popište situaci. K lokalizaci místa, kde se nacházíte, vám mohou pomoci pouliční lampy. Pokud nevíte jednotlivá telefonní čísla, volejte na jednotnou tísňovou linku 112. Popište co nejlépe zranění u ostatních účastníků a sdělte, kolik osob bude potřeba ošetřit. Záchranná služba musí alespoň přibližně vědět, kolik má vyslat záchranných vozidel. Dbejte i na vlastní bezpečnost, ať nekomplikujete zbytečně další situaci vašim možným zraněním. Než opustíte vozidlo, vypněte motor a oblečte si reflexní vestu. dopravní nehoda.jpgOznačte místo nehody výstražným trojúhelníkem v dostatečné vzdálenosti, aby si projíždějící řidiči měli čas nehody povšimnout. Určitě bychom, měli všichni mít alespoň základní znalosti o poskytnutí první pomoci. Než se dostaví lékař, je možné, že budeme jediní, kdo může zraněného ošetřit nebo mu dokonce zachránit život. Pokud je možné se zraněným komunikovat a je zcela při vědomí, nemanipulujte s ním. Snažte se ho uklidnit a komunikovat s ním. V případě potřeby ho přikryjte, zajistěte zraněnému teplo a vyčkejte na příjezd záchranné služby.
Nezapomeňte, že poskytnutí první pomoci je v České republice ze zákona povinné.