Menu

Nechávají firmy vyrábět své reklamní tužky levně?

Správná marketingová strategie je základem úspěchu každé firmy. Obvykle se skládá z několika navzájem se doplňujících metod propagace, navržených tak, aby dohromady přinášely co nejlepší výsledek. Příkladem mohou být víceplatformové reklamní kampaně.

Avšak ačkoliv je z nich rozhodně nejznámější reklama, především pak ta televizní, rozhodně není jediná. Existuje mnoho přímých i nepřímých způsobů propagace firmy. To, který bude zvolen, závisí na příležitosti, cílové skupině zákazníků i prodávaném zboží. A v neposlední řadě samozřejmě na finančních možnostech dané firmy. Řekněme si na rovinu, televizní reklama je zdaleka nejúčinnější, avšak je také nejdražší.

burza2

Naštěstí existují i jiné způsoby, i když nemusí být na první pohled tak účinné. Jedním z nich je rozdávání nejrůznějších propagačních předmětů. Ty se obvykle dávají na nejrůznějších akcích, jako je například otevření nové prodejny, případně kulaté výročí vstupu firmy na trh.

Cílem zde je vytvořit v člověku pocit, že dostal něco speciálního, něco, co nikdo jiný nemá. Zkrátka v něm vyvolat pocit exkluzivity. Pak totiž bude mnohem spíše u dané firmy nakupovat. Zní to jednoduše, avšak úspěch závisí také na tom, jaké předměty to budou a za kolik se budou dávat.

Firmy často rozdávají například reklamní tužky levně Promo Direct, případně je rovnou dávají zadarmo. Je to proto, že jejich výroba rozhodně není drahá. Tyto předměty, samozřejmě nejen tužky, jsou totiž vyráběny z těch nejlevnějších materiálů. Cena zde hraje prim.

clanek1

Samozřejmě konečným důsledkem by pak mělo být zvýšení počtu zákazníků. Mnoho z těch, kteří tyto propagační předměty dostanou, totiž budou zvědaví, co ona firma vlastně vůbec prodává, a jak kvalitní má zboží. Navštíví tedy její prodejnu, ať už kamennou či internetovou. A čím více lidí ji navštíví, tím větší je pravděpodobnost, že si některý z nich něco koupí. A tím se samozřejmě zvýší celkový zisk firmy. A to je to hlavní, na čem záleží.