Menu

Divadlo nejsou jenom herci

Zatímco v období starověkého Řecka bavilo diváky pár herců na otevřené scéně antických amfiteátrů, současná divadelní scéna je mnohem složitější. Ne, že by se výrazně změnil repertoár či herecké umění bylo stále složitější. Aby se totiž soudobá divadla prosadila, musí dělat maximum k získání zájmu diváků, protože konkurence je obrovská. Proto dnes divadlo netvoří pouze herečky či herci.
divadelní sál, sedačky

Kdo je kdo

 
Každé divadlo má tým, bez kterého by profesionální divadlo nemohlo existovat.
 
Nejdůležitější divadelní osobnosti:
 
Dramaturg – odborník, který má na starosti přípravu a sestavení repertoáru, což s ohledem na autorská práva a nutnou konkurenci-schopnost divadla dělá často s předstihem několika let.
Režisér – vedoucí osobnost celého týmu. Jeho úkolem je pospojovat všechny složky námětu či scénáře do kompletní formy díla, jejímž výsledkem je divadelní premiéra.
Choreograf – tvůrčí osobnost, jejímž úkolem je příprava tanečních částí divadelní hry či muzikálu.
Scenárista – autor literárního díla, které je určeno k dalšímu užití. Nejde tedy o spisovatele v pravém slova smyslu, ale o autora děje, který je přepracován do formy scénáře. V něm jsou popsány také dialogy jednotlivých osob, prostředí, v němž se pohybují, zvuky zvířat či pohybujících se věcí apod.
Inspicient – je pomocník režiséra, který má na starosti komunikaci s herci a v průběhu vystoupení zodpovídá například za to, že je herec včas na scéně.
Korepetitor – je hudební umělec, jehož úkolem je doprovázet (většinou na klavír) herce či muzikálové zpěváky při zkouškách, upravovat jejich přípravu a pomáhat jim se zdokonalovat.
Scénograf – zodpovídá za výtvarnou složku divadla tedy to, co divák vidí na jevišti kromě herců. Součástí scénografie jsou kulisy, pozadí, ale také světelný design.
 tři baletky
Co tvoří divadelní scénu:
 
Jeviště – místo děje divadelní hry.
Zákulisí – prostory mimo jeviště, kde se herci připravují na divadelní představení.
Portál – část scény, ve kterém bývá zavěšena opona.
Forbína – prostor mezi oponou a diváky. Jde tedy o místo před oponou, ve kterém se může odehrávat část představení či je využíváno pro doplňující program v době, kdy jsou měněny kulisy.