Menu

Zahrahte su Pétanque

Historie

Vznikl v oblasti Provence (jižní Francie) na počátku 20. století a je dnes hrán až 15 miliony Francouzů. Češi mají zastoupení v několika desítkách tisíc. Mezinárodní federace pétanque byla založena v Marseille roku 1958 a má 600 000 členů ze 78 zemí. ČR vstoupila roku 1995 a má kolem 900 hráčů s registrací.

box 6 koulí

Profilace hráče

Věk zde není rozhodující. Jde o koordinaci pohybů, kdy se na více jak 50% podílí psychika člověka.

 

Hřiště

Nejlepší je udusaná parková cesta nebo povrchy jí podobné s jemným posypem. Nejmenší doporučení hrací rozměr je 4×15 m.

 

Koule

Košonek je většinou o rozměrech 25-35 mm a je dřevěný. Ostatní koule jsou z oceli o velikosti 71-80 mm a váze 650 až 800 g.

kláda a červený míček

Pravidla

Určeno pro jednoho, dva až tři hráče. Začínající hráč je určen losem a poté vstoupí do nakresleného kruhu o průměru 35-50 cm, ze kterého hodí malou dřevěnou kuličku (košonek) do vzdálenosti 6-10 m. Během hodu nesmí nohy hráče překročit kruh. Hozený košonek nebo také prasátko musí být aspoň 1 m od jakékoli překážky či hranice hřiště a musí být zřetelně viditelný. Při nesplnění jednoho z pravidel je hod opakován. První hráč se pokusí umístit svoji kouli nejblíže košonku a poté se soupeř snaží dostat blíže než začínající hráč. Hru vždy hraje tým, který je od košonku dále. Taktiky je zde možno užít dvě a to bud se snažit dostat co nejblíže košonku nebo se snažit koule konkurenčního týmu odstřelit vlastní koulí. Techniky jak dosáhnout nejlepšího výsledku je individuální a využívá se nízký/vysoký oblouk, vyražení po zemi, kutálení, vyražení před/za kouli. Po vyházení všech koulí se sečtou body a to podle toho jak jsou koule daleko od košonku. To znamená, že tým má body za všechny koule, které jsou blíž košonku než nejbližší koule dalšího týmu. Hra končí po zisku 13 bodů u jednoho z týmů.