Menu

Jak se motivovat k určitým činnostem?

Jestliže se záměrně vyhýbáte jistým aktivitám a pouhé pomyšlení na ně Vám kazí den, nebo jednoduše jste v nich nenašli zálibu, a tak upřednostníte cokoli, než abyste se jim věnovali, možná tato nenávist zbytečně postihuje Vaší mysl. Nehledě na to, zda se jedná o domácí práce, nutné součásti Vašeho zaměstnání, nepříjemnost se týká školy, či jste si znechutili volnočasovou aktivitu, vždy lze podniknout určité kroky k zamezení dalšímu vynechávání povinnosti.
domácí práce v podobě žehlení
Rozvrhněte si svůj čas. Plánováním docílíte mnohdy mnohem lepších výsledků za kratší časový interval, neboť si rozdělíte den, týden či delší úsek dle svých individuálních možností a přizpůsobíte natolik, že s ním efektivně naložíte a zároveň ušetříte mnoho minut a hodin, které byste za jiných okolností promarnili kvůli nevhodné uspořádanosti a chaosu v posloupnosti nutných součástí zlomku či kompletního dne. Začít můžete vytvořením harmonogramu událostí, které Vás čekají a které byste ve vlastním zájmu rádi stihli v co nejbližší době.
odkládání mytí nádobí
Berte v potaz kladné stránky. Nesoustřeďte se zbytečně na negativní body spjaté s Vaší nenávistí k následnému odbourání tohoto bloku. Na všem lze najít i pozitiva. Ačkoli se nemusí prvně zdát, že se zde vůbec vyskytují, nacházejí se naprosto všude a plně záleží na Vašem pohledu. Jestliže obejdete negativa a nebudete se jimi zaobírat, zvýšíte nadšení pro obor samotný.
Vystavujte se jí. Vynecháváním dané činnosti ze svého života a snaha o vymýcení podobných záležitostí nepomůže k začátku existence entuziasmu. Ze startu se možná budete muset nutit k vykonání svých povinností, nicméně jakmile si zvyknete, přestane pro Vás zařazení podobné aktivity do rutiny činit takovou obtíž.
Nic neodkládejte. Za předpokladu, že budete pokračovat v neustálém posouvání splnění úlohy, podpoříte odpor. K zredukování jeho nárůstu postačí neodsouvání a vyvinutí příslušné snahy.
Zápal pro danou věc nemusíte mít ihned, nicméně dodržováním uvedených kroků si jej lze alespoň v malé míře vytvořit.