Menu

Dítě ve světě financí

Mezi hlavní příčiny nižší porodnosti patří v dnešní době finanční náročnost zajištění a výchovy dítěte. Mladé páry se potýkají s nedostatkem financí pro založení rodiny, které následně ještě klesnou s odchodem jednoho rodiče na mateřskou či rodičovskou dovolenou. Přitom podle statistik je v rodině s průměrným platem počáteční investice do prvního roku života dítěte okolo čtyřiceti až šedesáti tisíc korun a výdaje s přibývajícím věkem dítěte narůstají. Netřeba se zmiňovat o dalších nemalých částkách, které mladé rodiče zatěžují a s kterými se musí potýkat. Kupříkladu můžeme uvést kup nemovitosti
pro zajištění potřebného zázemí či vyšší spotřeba energií atd.
peníze u budíka
Jedním z nejdůležitějších počátečních kroků pro zvládnutí finanční situace je sestavit si rozpočtový plán pro nadcházející měsíce, tj. s jakými příjmy a výdaji můžeme do budoucna počítat a praktickým způsobem si je rozvrhnout. Dnes již můžeme využít i jednoduchých aplikací, které nám s plánováním rodinného rozpočtu pomohou.
Je třeba si dopředu zjistit možnosti a podmínky státních příspěvků v době mateřské či rodičovské dovolené, a především o ně včas a správně zažádat.
Výbavička pro dítě se dá pořídit v různých cenových kategoriích, podle toho, jak náročnými rodiči jste, avšak není od věci se informovat u svých příbuzných či známých, zda jim na půdě neleží již přebytečný kočáre nebo autosedačka. Na internetu také existuje množství stránek, kde rodiče nabízí hezké a zachovalé věci po svých potomcích za mnohem přijatelnější cenu, než byste pořídili věci nové.
V předškolním věku se z pravidla výdaje na dítě o něco sníží, jelikož odpadnou povinnosti spojené s pořizováním plen či specializovaných příkrmů a kosmetiky pro miminka či batolata, avšak s přibývajícími roky se objeví zvýšené náklady na školu a volnočasové aktivity dítěte, nemluvě o touze dětí po nových a lepších věcech, které jim nabízí okolí.
růžová prasátka
V neposlední řadě také není od věci myslet již od začátku na finanční zajištění budoucnosti dítěte. V tomto ohledu je v současnosti nejvíce využíváno stavební spoření či důchodové připojištění.
I z tohoto skromného výčtu sami vidíte, že výdajů se nakupí mnoho na rozdíl od omezených příjmů. Ale s trochou vynalézavosti a úsilí lze ve velkém množství případů nalézt přijatelnou alternativu.
V souvislosti v tímto tématem je také na místě zdůraznit, že není ke škodě seznámit s chodem financí také dítě samotné. Znalost hodnoty peněz a finanční gramotnost jsou pro dítě v pravý čas velmi užitečné a přínosné do budoucna. Přesto se mnozí rodiče tomuto tématu vyhýbají.